PI3TWE Fusion Repeater

PI3TWE Fusion Repeater

Sinds 1 september 2016 is de Motorola repeater van PI3TWE vervangen voor een Yaesu Fusion System (C4FM).
Deze repeater geeft de mogelijkheid om ook in digitale mode te werken. De uitgang van de repeater is nu nog analoog (F3E).
Ook zijn er nu mogelijkheden om te koppelen met andere Yaesu Fusion System repeaters en of hotspots.
Binnenkort gaan we testuitzendingen doen in mixed mode. Dat wil zeggen zowel analoog (77 Hz) als digitaal. Zowel de ontvanger, alsmede de zender kunnen dan beide modulatiesoorten aan. Voor PI3TWE zal de digitale modulatievorm C4FM zijn.
Mocht u hinder ondervinden op uw ontvanger, zet dan daar ook de 77 Hz bij.

Charter gebruik repeaters

Als geregistreerd zendamateur mag u uitzenden op vastgestelde frequenties in de amateurbanden.
charter

In deze amateurbanden worden door het Agentschap Telecom vergunningen verleend voor experimenten, zoals repeaters.
Agentschap Telecom legt de verantwoordelijkheid voor zo’n experiment bij de vergunninghouder.
Vergunninghouders krijgen frequentieruimte toegewezen en bepalen hoe het experiment plaatsvindt.
Als gebruiker van repeaters neemt u deel aan het experiment. Deelnemers kunnen geen rechten aan dit experiment ontlenen.

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het ordentelijk verloop van het experiment. Hij beoordeelt uw bijdrage en spreekt u aan, indien uw deelname naar zijn mening het experiment verstoort. Verstoring betreft niet alleen radiotechnische aspecten, maar ook de inhoud van uw uitzendingen.

In uiterste gevallen kan dit betekenen dat uw bijdrage aan een experiment door de houder niet langer op prijs wordt gesteld. De vergunninghouder zal u in dat geval hierover informeren.

Voor meer info kijk op www.repeater.nl

DMR voor Gelderse Achterhoek

Ook in het noorden van de Gelderse Achterhoek zijn we voornemens een DMR-repeater te plaatsen. Deze zal, als alles doorgaat, geplaatst worden in de regio Berkelland. (BRENG*)
Ook deze repeater brengt veel kosten met zich mee. Om niet gelijk alle geld uit de stichting te trekken zijn we voornemens om deze repeater op dezelfde manier te bekostigen als dat we dat met de DMR-repeater PI1TWE in Hengelo hebben gedaan.
Mocht u ook interesse hebben in het DMR-gebeuren en denkt u “dat wil ik wel steunen” dan mag u geheel vrijblijvend doneren en wel via de donatieknop in het rechter menu of via de bankrekening van de Stichting.

Ondertussen hebben we de eerste financiële toezeggingen gekregen.
Hans PA1HR       100,-
Henry PB0H      100,-
Janko PD9BN     100,-

Met vriendelijke groet:
Henry Bolster
Voorzitter Stichting Twentse Relaisstations.

*Borculo Ruurlo Eibergen Neede Groenlo, afgekort: BRENG

DMR Gebruik TimeSlots

DMR timeslots
Omdat het frequent voorkomt dat op tijdslot 1 talkgroep 9 gebruikt wordt voor lokaal verkeer hieronder het “reguliere” gebruik van tijdsloten en talkgroepen nogmaals in beeld gebracht. Als je namelijk op tijdslot 1 talkgroep 9 een QSO gaat voeren kan het verkeer op de talkgroepen 1, 2, 22, en 204 geen doorgang meer vinden. Het advies is daarom altijd op tijdslot 2 talkgroep 9 te gebruiken. TS2-TG9 is namelijk bedoeld voor lokaal en reflector verkeer.

ATOF DMR-repeater is binnen.

Per 4 juni is de vergunning ontvangen voor de nieuwe Twentse DMR-repeater. De frequentie wordt 438,275 MHz – 7,6. Wanneer de repeater operationeel wordt is nog niet bekend. We zijn druk bezig de filters af te regelen, omdat PI1TWE tezamen met PI2NON op dezelfde plaats wordt opgesteld.

Schermafdruk 2015-06-11 00.56.53

DMR-Landenkaartjes

Eric, PA3DZX heeft voor veel landen een makkelijk kaartje gemaakt om te zien waar de DMR-repeaters staan, met repeater info.
Kijk onder het menu DMR bij DMR-landenkaart en maak uw keuze.
Erg makkelijk om snel te kijken waar in de buurt van uw Europese bestemming een DMR-repeater staat.
Ook direct aan te roepen door als url in te geven: http://dmr.pa3dzx.nl/dmr-xx.html. Vervang xx door

pa Nederland
dl Duitsland
on België
lx Luxemburg
g Engeland
hb Zwitserland
oe Oostenrijk
oz Denemarken
eu Europa