DMR Gebruik TimeSlots

DMR timeslots
Omdat het frequent voorkomt dat op tijdslot 1 talkgroep 9 gebruikt wordt voor lokaal verkeer hieronder het “reguliere” gebruik van tijdsloten en talkgroepen nogmaals in beeld gebracht. Als je namelijk op tijdslot 1 talkgroep 9 een QSO gaat voeren kan het verkeer op de talkgroepen 1, 2, 22, en 204 geen doorgang meer vinden. Het advies is daarom altijd op tijdslot 2 talkgroep 9 te gebruiken. TS2-TG9 is namelijk bedoeld voor lokaal en reflector verkeer.