Reparatie PI1GRL en PI1SGM-2

Zaterdag 31 maart beklommen Henry (PAØTWE) en Erik (PAØESH) de kerktoren van Groenlo om een paar reparaties uit te voeren aan de DMR-repeater en het APRS-station.

Het befaamde “rode doosje”, een Linux computertje zonder draaiende delen t.b.v. het VPN-netwerk, had het begeven als gevolg van een defecte compact flash card en nadat deze de dag tevoren was vervangen en opnieuw geconfigureerd, hebben we er tegelijkertijd ook maar een nieuwe versie van APRX op gezet (APRS-iGate en digipeater) en de bekabeling van de FT-211 gefatsoeneerd.

Na een dagje testen in Hengelo konden we dus met de spullen de toren in (150 treden omhoog) onder begeleiding van Fons, een van de vrijwilligers van de kerk.

Op iedere verdieping waar we even stopten om uit te rusten, kregen we van hem een fantastische rondleiding, met als hoogtepunt een kijkje buiten op het bordes. De foto’s spreken voor zich en de amateurs in de wijde omtrek waren weer blij dat de beide digitale modes het weer uitstekend deden.

PI3VHP actief

PI3VHP is sinds 14-08-2017 een nieuwe Fusion repeater binnen de stichting. Deze zendt uit op 145.6875 MHz en gebruikt een CTCSS-frequentie van 77.0 Hz. De 1750Hz toon is hierbij niet van toepassing.
Net als PI3TWE kunt deze zowel analoog als digitaal gebruiken.

Het relaisstation PI3VHP is opgesteld in Den Ham (JO32GL).

De hoogte van de antenne is 40 meter boven straatniveau. Vermogen uit de antenne is ongeveer 10-12 watt.
Ook te bereiken via openSpot en dvmega-mini enz.. op ysf NL-Oost.
Ook te bereiken via DMR tg 2044 Oost.

In Memoriam PA0HLT

In Memoriam
Jan Hendrik Lindeboom, PAØHLT
1942 – 2017

Na een korte periode van ziekte, overleed op 24 februari 2017 op een leeftijd van 74 jaar, Henk Lindeboom PAØHLT.
In het voorjaar van 1974 slaagde Henk voor het zendexamen en hij was tot voor kort actief op de HF- en lagere VHF/UHF-banden.
Henk gaf aan dat hij wel iets voor de afdeling wilde doen. Een goed bestuur herkent dit soort initiatieven en PAØHLT werd in het afdelingsbestuur opgenomen. Hij is daarvan 23 jaar lid geweest.

Als docent was Henk vele jaren in Almelo verbonden aan het Centrum voor Vakopleiding voor Volwassenen.
Het lag dan ook voor de hand dat hij cursusleider en opleidingscoördinator werd. In die hoedanigheid gaf hij meer dan 20 jaar wekelijks les aan amateurs om hen zo op te leiden voor de destijds van toepassing zijnde C-machtiging. Daarbij was hij tevens verantwoordelijk voor het opleidingsstation PI1VAT.
Vanaf 1980 was Henk lid van de toenmalige repeaterwerkgroep. Hij regelde destijds de plaats van opstelling voor PI2TWE en PI3TWE op het bejaardencentrum Hoog Schuilenburg, uiteraard in Almelo.
Voor zijn jarenlange verdienste ontving Henk bij het vijftigjarig jubileum van de VERON uit handen van de algemeen voorzitter Agnes Tobbe, PA3ADR de Gouden Speld. Twente Beam van november 1995 doet daarvan uitgebreid verslag.

Buiten VERON-verband was Henk in verschillende organisaties actief.
Zo was hij regiocoördinator voor de Regio Twente van DARES en samen met zijn echtgenote als vrijwilliger verbonden aan het Rode Kruis. Daarnaast was hij penningmeester van NAFRAS en van de Stichting Twentse Relaisstations.

PAØHLT is Silent Key

Met het overlijden van Henk verliest de afdeling Twente van de VERON één van zijn coryfeeën.
We herdenken Henk als een gedreven zendamateur en voor zijn bijdragen, zowel binnen als buiten de afdeling, zijn we hem veel dank verschuldigd.
Op 3 maart hebben we van PAØHLT definitief afscheid genomen.
Hij is helaas niet meer onder ons en we zullen hem missen, maar niet vergeten.
Wij wensen zijn echtgenote Angela heel veel sterkte met dit grote verlies.

Namens het bestuur van de VERON-afdeling Twente en het bestuur van de Stichting Twentse Relaisstations,
Bram van den Berg, PBØAOK.

Charter gebruik repeaters

Als geregistreerd zendamateur mag u uitzenden op vastgestelde frequenties in de amateurbanden.
charter

In deze amateurbanden worden door het Agentschap Telecom vergunningen verleend voor experimenten, zoals repeaters.
Agentschap Telecom legt de verantwoordelijkheid voor zo’n experiment bij de vergunninghouder.
Vergunninghouders krijgen frequentieruimte toegewezen en bepalen hoe het experiment plaatsvindt.
Als gebruiker van repeaters neemt u deel aan het experiment. Deelnemers kunnen geen rechten aan dit experiment ontlenen.

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het ordentelijk verloop van het experiment. Hij beoordeelt uw bijdrage en spreekt u aan, indien uw deelname naar zijn mening het experiment verstoort. Verstoring betreft niet alleen radiotechnische aspecten, maar ook de inhoud van uw uitzendingen.

In uiterste gevallen kan dit betekenen dat uw bijdrage aan een experiment door de houder niet langer op prijs wordt gesteld. De vergunninghouder zal u in dat geval hierover informeren.

Voor meer info kijk op www.repeater.nl

Fotos uit de oude doos

DMR voor Gelderse Achterhoek

Ook in het noorden van de Gelderse Achterhoek zijn we voornemens een DMR-repeater te plaatsen. Deze zal, als alles doorgaat, geplaatst worden in de regio Berkelland. (BRENG*)
Ook deze repeater brengt veel kosten met zich mee. Om niet gelijk alle geld uit de stichting te trekken zijn we voornemens om deze repeater op dezelfde manier te bekostigen als dat we dat met de DMR-repeater PI1TWE in Hengelo hebben gedaan.
Mocht u ook interesse hebben in het DMR-gebeuren en denkt u “dat wil ik wel steunen” dan mag u geheel vrijblijvend doneren en wel via de donatieknop in het rechter menu of via de bankrekening van de Stichting.

Ondertussen hebben we de eerste financiële toezeggingen gekregen.
Hans PA1HR       100,-
Henry PB0H      100,-
Janko PD9BN     100,-

Met vriendelijke groet:
Henry Bolster
Voorzitter Stichting Twentse Relaisstations.

*Borculo Ruurlo Eibergen Neede Groenlo, afgekort: BRENG

DMR Gebruik TimeSlots

DMR timeslots
Omdat het frequent voorkomt dat op tijdslot 1 talkgroep 9 gebruikt wordt voor lokaal verkeer hieronder het “reguliere” gebruik van tijdsloten en talkgroepen nogmaals in beeld gebracht. Als je namelijk op tijdslot 1 talkgroep 9 een QSO gaat voeren kan het verkeer op de talkgroepen 1, 2, 22, en 204 geen doorgang meer vinden. Het advies is daarom altijd op tijdslot 2 talkgroep 9 te gebruiken. TS2-TG9 is namelijk bedoeld voor lokaal en reflector verkeer.